Prisendring fra 1.Februar 2021

20-01-2021
NYE TAKSTER

Egenandel Førstegangskonsultasjon (inntil 40 min) - 680,-
Egenandel behandling (inntil 20 min) - 450,-
Egenandel utvidet behandling/ny utredning (inntil 40 min) - 550,-


Egenandel Førstegangskonsultasjon (inntil 40 min) - 680,-
Egenandel behandling (inntil 20 min) - 450,-
Egenandel utvidet behandling/ny utredning (inntil 40 min) - 550,-