Trygderefusjon/autorisasjon

 

  • Trygderefusjon

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.
Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde i opptil 12 uker.


  • Autorisasjon

I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som kiropraktor beskyttet.